Novohradská občanská společnost: www.novnos.cz

Projekt "Po stopách společné historie": spolecnahistorie.novehradyhistorie.cz

Město Nové Hrady: www.novehrady.cz

Město Český Krumlov: www.ceskykrumlov.cz

Ateliér Františka Seidela v Českém Krumlově: www.seidel.ckrumlov.cz

Novohradské hory: www.novohradky.info

Zaniklé obce po roce 1945: www.zanikleobce.cz

Pohořský vlastenecký spolek (Bucherser Heimat Verein): www.bucherser-heimat-verein.at

Laboratoř geoinformatiky UJEP se starými mapami: oldmaps.geolab.cz