Tyto stránky jsou součástí projektu "Příběhy domů" Novohradské občanské společnosti. Naleznete zde databázi historických fotografií Novohradska a Nových Hradů čítající přes 600 fotografií.

Až na několik výjimek je u starých fotografií těžké dohledat autory. Hlavní výjimkou jsou především fotografie a pohlednice z ateliéru Josefa a Františka Seidela z Českého Krumlova. Chtěl bych poděkovat městu Český Krumlov za poskytnutí autorských práv, která spravuje. Pro více informací o projektu obnovy Seidelova ateliéru navštivte jejich webové stránky.
Zdroje většiny ostatních fotografií jsou:

  • Archiv Města Nové Hrady a fotografie prezentované na výstavě "Demokracie spojuje, totalita rozděluje" a výstavě "Po stopách společné historie" realizované městem
  • Archiv fotografií a negativů Novohradské občanské společnosti, které nashromáždila vrámci výtavy "Hledání novohradské historie" a vydání publikací Pamětí Novohradska a Pamětí Vitorazska
  • Archiv Böhmerwaldmuzea ve Vídni
  • Archiv Povodí Vltavy
  • Rodinná alba občanů Nových Hradů, Údolí, Nakolic, Jakule, Byňova a Vyšné
  • Školní, hasičské, baráčnické a městské kroniky
  • Turistický průvodce po Novohradsku vydaný před 2. světovou válkou
  • Státní oblastní archiv Třeboň
Pokud máte nějaké další fotografie, které jste nenašli na těchto stránkách - prosím kontaktujte mě na adrese mail@novehradyhistorie.cz. Stejně tak, budete-li mít poznámky k fotografiím jako jsou nedoplňené nebo chybné popisky a letopočty. Totéž se týče technických problémů a podnětů k těmto stránkám.

Michal Jarolímek ml.